?

Log in

No account? Create an account
Gente Lithuanus natione Ucrainus
Pro Christo — Per Mariam
LITWA: hłos monarchisty (monarchisto balsas) 
20-Лют-2009 10:34 am
Litwin

Ліґа Монархічная Вялікага Княства Літоўскага
прапануе наяўныя ў PDF нумары газэты ЛІТВА.
Кірылкай, лацінкай, і некалькі нумараў — па-літоўску.
УВАГА: пачынаючы з 21 нумару (р. 2007) кантэнт
кірылкавых і лацінкавых версый пэўным чынам розьніцца

Газэта заснаваная AD MCMVIII (1908).
Газэта адноўленая AD MCMVC (1995).

ЛІТВА: голас монархіста
Кірылкаю
№ XVI (16) (AD MMII (2002))
№ XVII/XVIII (17―18) (AD MMIII (2003))
№ XIX (19) (AD MMV (2005))
№ XX (20) (AD MMVІ (2006))
№ XXI (21) (AD MMVІI (2007))
№ XXII (22) (AD MMVІI (2007))
№ XXIII (23) (AD MMVІI (2007))
№ XXIV (24) (AD MMVІІI (2008))
№ XXV (25) (AD MMIX (2009))
№ XXVI (26) (AD MMXI (2011))

LITWA: hłos monarchisty
Łacinkaju
№ XVI (16) (AD MMII (2002))
№ XVII/XVIII (17―18) (AD MMIII (2003))
№ XIX (19) AD MMV (2005)
№ XX (20) AD MMVI (2006)
№ XXI (21) AD MMVII (2007)
№ XXII (22) AD MMVIII (2008)

LITWA: monarchisto balsas
Lietuwoye ir Žemaytiyoye
rugpyutis A.D. MMVI (2006)
rugpyutis A.D. MMVII (2007)
rugpyutis A.D. MMVIII (2008)
rugpyutis A.D. MMIX (2009)

Litwa: miesięcznik ilustrowany litewski w języku polskim
R. 1 (1908) (52,6 Mb)
R. 3 (1910) (182 Mb)
R. 4 (1911) (198 Mb)

Nowy Kurier Litewski jest pismem narodowo-konserwatywnym z Mińska-Litewskiego. Odwołuje się do tradycyji późniego "Kuriera Litewskiego" z pierwszej dekady XX w. na łamach którego zjednoczono dwie opcje: zachowawczą i narodowo-demokratyczną…

Mater Lithvaniae, ora pro nobis!

Comments 
20-Лют-2009 12:04 pm (UTC)
Дзякуй вялікі даўно шукаў
20-Лют-2009 12:07 pm (UTC)
Mater Lithvaniae, ora pro nobis!
20-Лют-2009 12:15 pm (UTC)
Pro Fide, Lege et Rege
20-Лют-2009 12:20 pm (UTC)
Amen.
4-Лют-2012 10:52 am (UTC)
№ XXV (26) (AD MMXI (2011))
18-Ліс-2009 07:16 pm (UTC)
zabaczcie temu, źjawilisia numary za 2009
20-Лют-2009 02:16 pm (UTC)
Бендземы чытаць... Дзяк.
20-Лют-2009 02:22 pm (UTC)
:) Mater Lithvaniae, ora pro nobis!
4-Лют-2012 10:52 am (UTC)
№ XXV (26) (AD MMXI (2011))
20-Лют-2009 02:47 pm (UTC) - Mater Lithvaniae, ora pro nobis!
Гм, ну і чым гэты заклік прынцыпова адрозьніваецца ад "паганскай" малітвы Ластоўскага?
20-Лют-2009 02:52 pm (UTC) - Re: Mater Lithvaniae, ora pro nobis!
Ня надта дасьведчаны, што ў п. Ластоўскага, :) а ў нас:
«Маці Літвы (Матка Боска Вострабрамска), маліся за нас!».
27-Ліс-2009 11:56 am (UTC) - Re: Mater Lithvaniae, ora pro nobis!
Sapraudy, a szto za malitwa Łastouskaha? Można jakuju spasyłku?
27-Ліс-2009 12:00 pm (UTC) - Re: Mater Lithvaniae, ora pro nobis!
Малараспаўсюджаны тэкст, не магу зараз знайсьці.
Калісьці бачыў у адным з выданьняў "Краю" на апошняй старонцы.
8-Крс-2010 01:34 pm (UTC)

ЗА ЛІТВУ!

Што Літвіны павінны зразумець.

Першае: трэба акрэсьліць, што мы самі разумеем пад літвінствам і кім мы сябе ўсьведамляем. Для нас літвінства – гэта адчуваньне і ўсьведамленьне пераемнасьці ад палітычных колаў ВКЛ (шляхты, духавенства, мяшчанаў) у сёньняшнім часе. Паколькі мы ня можам у гэты момант думаць аб палітычным адраджэньні нашай Айчыны, мы можам думаць як спадкаемцы аб захаваньні ўсемажлівай духовай і матэрыяльнай спадчыны, а таксама аб ператрываньні нашай ідэі да лепшых часоў, калі яна з Божай волі такое палітычнае ўвасабленьне знайсьці зможа.

Другое: мы назіраем шматгадовы ідэйны крызіс беларускасьці, на які было лякарства ў выглядзе звароту да літвінскай ідэі, што было прадэманстравана некаторымі лідэрамі беларускага руху на пачатку 90-х гг. ХХ ст. Менавіта тады лёзунгі аб нашай далучанасьці да спадчыны ВКЛ, у тым ліку і рэлігійнай (каталіцызм, Унія) змабілізавалі Літвінаў на падтрымку ўсебеларускага руху. Нажаль з часам вядучыя беларускія дзеячы вярнуліся да традыцыйнага ўжо да іх праслаўленьня ісьцінна беларускіх “талеранцыі”, “ціхамірнасьці”, “сялянскасьці” і т.д., у чым яны не адрозьніваюцца ад сучасных рэпрэзэнтантаў улады Рэспублікі Беларусь.

Каротка спыняючыся на тым, чаму беларуская эліта не ўспрыняла літвінства магу прывесьці адзін вельмі важны аргумэнт: з прычыны цывілізацыйнай чужасьці. Менавіта цывілізацыйная “чужына” літвінскай ідэі не дазволіла большасьці беларускіх дзеячоў яе ўспрыняць цалкам і зрабіць сваёй вядучай ідэяй. Толькі тыя, што вырасьлі, як прыкладам вядомы Зянон Пазьняк, на грунце лацінскай цывілізацыі былі здольныя гэтую ідэю зразумець і прыняць, што сьведчыць аб іх непасрэднай літвінскасьці.

З прыведзенага разважаньня для Літвінаў вынікаюць наступныя высновы. Па першае, мы мусім скарыстаць з крызісу ў беларускім руху, і заняць тую ідэйную пустку, якая ў ім запанавала. Па другое, мы павінны зразумець, што зараз паняцьці Літвін і Беларус ня зьяўляюцца тоеснымі. Беларус можа стаць Літвінам, але толькі пасьля энэргічнай працы над сабой, успрымаючы ўвесь даробак лацінскай цывілізацыі, а ня нейкую яе адарваную ад кантэксту частку, як гэта неаднакроць робяць сьвядомыя Беларусы, камбінуючы сваё мінулае, як ім хочацца. Прыняць усю нашу эліту, зь яе каталіцкасьцю, лацінскасьцю, культурнай польскасьцю.

Лічыць нашымі паэтамі ня толькі Адама Міцкевіча і Франьцішка Багушэвіча, але таксама Вінцэнта Поля і Гэнрыка Сянкевіча. Толькі тады мы зможам зразумець ідэйны стан нашых папярэднікаў – літоўскай эліты ХІХ-ХХ стст.

Аляксандар Я. Стральцоў-Карвацкі

ЛІТВА: голас монархіста
Газэта заснаваная AD MCMVIII (1908).
Газэта адноўленая AD MCMVC (1995).
№ XXIV (24) (AD MMVІІI (2008))

8-Крс-2010 04:55 pm (UTC)
ПАСЬВЯЧЭНЬНЕ ЛІГІ МАНАРХІЧНАЙ ВКЛ І НАРОДУ ЛІТОЎСКАГА
НАЙСЬВЯЦЕЙШАМУ СЭРЦУ ЕЗУСА І БЕЗЗАГАННАМУ СЭРЦУ МАРЫІ
ПРА ГІСТОРЫЮ КУЛЬТА НАЙСЬВЯЦЕЙШАГА СЭРЦА ЕЗУСА
http://tonkoblako-9.net/docs/lmwkl/litwa/litwa25cyr.pdf
16-Ліс-2010 03:07 pm (UTC)
„Najświętsza Maryja Panna Ostrobramska Matka Miłosierdzia”
http://nicolaev.livejournal.com/1623160.html
„Najświętsze Serce, Niepokalane Serce a Chrystus Król”
http://nicolaev.livejournal.com/1622543.html
24-Ліс-2010 09:51 am (UTC)

Kuryer Litewski
R. 1 (1905)
R. 2 (1906)
R. 3 (1907)
R. 4 (1908)
R. 6 (1910)

Nowy Kurier Litewski jest pismem narodowo-konserwatywnym z Mińska-Litewskiego. Odwołuje się do tradycyji późniego "Kuriera Litewskiego" z pierwszej dekady XX w. na łamach którego zjednoczono dwie opcje: zachowawczą i narodowo-demokratyczną…

(Deleted comment)
24-Ліс-2010 07:26 pm (UTC)
Сёлета зрабіць выпуск, нажаль,
не атрымалася — дзеля фінансавага пытаньня :)
25-Ліс-2010 01:37 pm (UTC)
lm_wkl 2010-11-25 03:02 pm (local): Nieabchodnyja zauwahi. Gazeta "Litwa" paczatku stahodździa była gazetaj asiarodździa Litwinau, jakija użo uświadomili siabie jak bałty, ale realnaj mowaj znosinau jakich jaszcze zastawałasia polskaja. Charakter gazety źmianiausia ad amal krajowaha da wuzkaetnicznaha i persz za usio antypolskaha naprykancy. Metaj autorau było dawieści szto normalny Litwin moża być tolki bałtamounym, chacia dapuskajecca pierachodny peryjad. Uwohule wydańnie wydatna ilustruje pierachod ad staralitwinskaj świadomaści da nowalitwinskaj.
4-Лют-2012 10:53 am (UTC)
№ XXV (26) (AD MMXI (2011))
3-Лют-2012 01:31 pm (UTC)
Dziakuj! u mianie dahetul zachavalasia kolki numarou niedzie hadou 200-2001... ;-)

Pierapraszaju, a ci zbirajucca wialikalitouskija manarchisty na supolnyja nabazenstwy?
4-Лют-2012 09:04 am (UTC)
Daŭnieńka Was nie była :) Szto da pytańnia, dyk:

Aleksander Stralcov-Karwacki
Nażal nie, aprocz okazyjanalnych, kali my razam,
bo bolszaść nas u roznych haradoch żywie.
4-Лют-2012 10:54 am (UTC)
№ XXV (26) (AD MMXI (2011))
Staronka abnoúlenaja Снж 16 2018, 8:10 pm GMT