Andrej Ludwik Mikałajeŭ OPs (Wojsza) (nicolaev) wrote,
Andrej Ludwik Mikałajeŭ OPs (Wojsza)
nicolaev

Міндаў — каталік і кароль, да ложку боскага!


Дагэтуль распаўсюджаны погляд, што першы круль наш Міндоў напрыканцы жыцьця выракся кароны крулеўскай, веры сьвятой хрысьцянскай і вярнуўся да «веры продкаў». Аднак-жа, панове, астатнія дасьледваньні ў таемных архівах высьветлілі: калі круль наш мо’ й адыйшоў быў на кароткі час ад Касьцёлу, дык хутка вярнуўся ўва ўлоньне ягонае. І ня маем падставы казаці, што згубіў ён карону крулеўскую. Але-ж маем падставу лічыць забітага Круля й крулевічаў ягоных ахвярамі руска-[тэўтонска]-паганскае змовы, што спрычынілася да пахаваньня Крулеўства Літоўскага. Падрабязнасьці — ў кнізе…

«Міндаў, кароль Літовіі, у дакумэнтах і сьведчаньнях» = Mindowe, rex Lithowiae, in litteris et testimonies / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад., пер. на бел. мову, камэнт. А.Жлуткі.

«Выйшла кніга “Міндаў кароль Літовіі...”»
Аўтар кнігі, супрацоўнік Інстытуту гісторыі Акадэміі навук Алесь Жлутка некалькі гадоў прысьвяціў збору матэрыялаў пра першага і апошняга караля старадаўняй Літвы ў Ватыканскім таемным архіве, Дзяржаўным таемным архіве прускай культурнай спадчыны ў Бэрліне і Латвійскім дзяржаўным архіве, дзе месьцяцца зборы дакумэнтаў Лівонскага ордэну і Рыскага магістрату…

Жана НЕКРАШЭВІЧ-КАРОТКАЯ
«КАРОЛЬ ПРАЗ ЛАСКУ ХРОСНАЙ КУПЕЛІ»
Рэцэнзія: Міндаў, кароль Літовіі, у дакумэнтах і сьведчаньнях – Mindowe, rex Lithowiae, in litteris et testimoniis / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад., пер. на бел. мову, камэнт. А. Жлуткі. – Мн.: Тэхналогія, 2005. – 136 с., [16] арк. іл.

Вось што да тэмы ёсь у публікацыях ранейшага перыяду…

«…Хрост адбыўся ў канцы 1250 ці ў першай палове 1251 г. у прысутнасці Андрэя Штырлянда на двары Міндоўга. Хрысціў яго, хутчэй за ўсё, ордэнскі прэзбітэр Хрысціян, які і стаў пазней першым Літоўскім біскупам. Згодна з паведамленнямі тагачасных крыніцаў, разам з князем павінны былі прыняць хрост яшчэ 600 знатных родаў… У першай палове 1251 г. Міндоўг выправіў у Рым афіцыйнае і адмысловае пасольства. Яно было надзвычай плённым: Папа Інацэнт ІУ прыняў усе землі Міндоўга і яго з сям'ёю пад абарону і юрысдыкцыю Апостальскага Пасаду. Паводле тагачаснага звычаю, кароль фармальна перадаваў свае землі пад папскую ўладу і атрымліваў іх назад у лен, прызнаючы тым самым вярхоўную ўладу рымскага пантыфіка. Было пастаўленае і пытанне пра каранацыю, якую Інацэнт ІV даручыў здзейсніць Кульмскаму біскупу Генрыку (Гайдэнрыку)…» (Алесь ЖЛУТКА «КАРАНАЦЫЯ МІНДОЎГА І ЗАСНАВАННЕ ПЕРШАГА БІСКУПСТВА Ў ДАКУМЕНТАХ ХІІІ ст.»)

«…У 1251 г. разам з жонкаю Мартай і 600 сваімі падданымі прыняў хрост наваградскі князь Міндоўг. У 1253 г. пры садзеянні лівонскіх уладаў і з волі папы Інацэнта ІV ён быў каранаваны ў Наваградку на караля Літвы. Першым біскупам каралеўства прызначаўся Хрысціян, катэдра якога, відаць, таксама размяшчалася ў Наваградку. Новае каралеўства атрымала ад Апосталькай Сталіцы прывілей на падпарадкаванне навастворанага біскупства непасрэдна папу. Такім чынам, яно атрымлівала правы арцыбіскупства. Відавочна, меўся план стварэння ў дзяржаве мітраполіі. Міндоўг, які на нейкі час адышоў ад хрысціянства, затым ізноў вярнуўся ва ўлонне каталіцкага Касцёла і памёр хрысціянінам. Пры ім, апрача Літоўскага, былі створаныя і іншыя біскупствы, заснавана шмат касцёлаў, дзейнічалі ордэны дамініканцаў і мінарытаў. На жаль, гэты працэс прыпыніўся з прычыны варожых дзеянняў Нямецкага ордэна і ў сувязі з забойствам Міндоўга і яго сыноў. Быў страчаны каралеўскі тытул, але пакладзены пачатак Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ)…» (Алесь ЖЛУТКА «ПУНКЦІРЫ ВЯЛІКАГА ШЛЯХУ: Спроба кароткага падсумавання гісторыі каталіцкага Касцёла на Беларусі»)

«…Як вынікае з ліста Папы Клімента ІV да караля Багеміі Атакара ІІ, Міндаў памёр хрысціянінам, «акрутна забіты нейкімі сынамі здрады…» (Алесь ЖЛУТКА «АД МІСІІ АПОСТАЛА АНДРЭЯ ДА ПАНТЫФІКАТУ ЯНА ПАЎЛА ІІ: АСНОЎНЫЯ ЭТАПЫ ГІСТОРЫІ КАСЦЁЛА Ў БЕЛАРУСІ»)

Алесь ЖЛУТКА: артыкулы ў часопісы «Наша Вера»

Дзякую пану Маршалку Ліґі Монархічнай ВКЛ
Алесю Яну Стральцову-Карвацкаму за інфармацыю!

Хвала Пану Хрысту й Крулю Міндоўгу!

Запрашаем годна сустрэці Перапіс-2009
разам з litviny2009, lithuaniae2009, lm_wkl!

Tags: belarus, dominican, internet, litvania, military, personal
Subscribe

 • Циклон

  Оригинал взят у [ Error: Irreparable invalid markup ('<lj [...] /">') in entry. Owner must fix manually. Raw contents below.] <IMG…

 • 28.08.15. 09-19:00. Выстава паўночнага вінаграду ў Менску

  Хачу запрасіць шаноўных чытачоў на штогадовую вінаградную выставу : ) ў Менску, якую арганізуе клуб "Паўночны вінаград", якая мае адбыцца ў…

 • Горно пониження

  «Мій сину, як приступаєш служити Господеві, приготуй свою душу на спокуси. Будь серцем праведний і постійний, а в нещасті - не бентежся. Пристань…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 33 comments

 • Циклон

  Оригинал взят у [ Error: Irreparable invalid markup ('<lj [...] /">') in entry. Owner must fix manually. Raw contents below.] <IMG…

 • 28.08.15. 09-19:00. Выстава паўночнага вінаграду ў Менску

  Хачу запрасіць шаноўных чытачоў на штогадовую вінаградную выставу : ) ў Менску, якую арганізуе клуб "Паўночны вінаград", якая мае адбыцца ў…

 • Горно пониження

  «Мій сину, як приступаєш служити Господеві, приготуй свою душу на спокуси. Будь серцем праведний і постійний, а в нещасті - не бентежся. Пристань…