Andrej Ludwik Mikałajeŭ OPs (Wojsza) (nicolaev) wrote,
Andrej Ludwik Mikałajeŭ OPs (Wojsza)
nicolaev

Najświętsze Serce, Niepokalane Serce a Chrystus Król


„Чэрвень прысвечаны Сэрцу Езуса”
„Czerwiec 2009. Chrystus królem w rejonie wileńskim”
„Czerwiec 2009. Intronizacja Chrystusa Króla w rejonie wileńskim”
„Czerwiec 2009. Akt Intronizacji Chrystusa Króla w rejonie wileńskim”
„Czerwiec 2010. Rocznica Aktu Intronizacji Chrystusa Króla w rejonie wileńskim”
„6–11.10.2011. Первый Всемирный конгресс по обновлению почитания Святейшего Сердца Иисуса”
„Снежань 2011. Прысвяціць Беларусь Беззаганнаму Сэрцу Панны Марыі”

„Minął rok od pamiętnego wydarzenia, gdy po uprzednim uzgodnieniu z Kurią Arcybiskupią, na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego w dniu 12 czerwca 2009 roku jednogłośnie została podjęta decyzja o dokonaniu Aktu Intronizacji Chrystusa Króla. Następnego dnia, 13 czerwca 2009 r., w obecności wikariusza generalnego bpa Juozasa Tunaitisa i Luigi Bonazzi, nuncjusza apostolskiego na kraje bałtyckie, Maria Rekść, mer rejonu wileńskiego, w kościele pw. Wniebowzięcia Naświętszej Maryi Panny w Mejszagole publicznie odczytała Akt Intronizacji. Wydarzenie to zostało wpisane w obchody milenijne pierwszej pisemnej wzmianki o Litwie…”

Набажэнства да Сэрца Езуса і гісторыя культу
Набажэнства да Сэрца Марыі і гісторыя культу

„Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa” (!)
„Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny” (!)

ks. W. van Nieuwenhoff „Żywot św. Małgorzaty Marii Alacoque”
ks. Jan Machniak „Objawienia św. Małgorzaty Marii Alacoque”

ks. Sławomir Madajewski, Jerzy Paliński
„Najświętsze Serce Pana Jezusa”
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11

„Kościół rzymskokatolicki widzi w tym nabożeństwie symbol miłości Boga ku ludziom. Chciałby także rozbudzić w sercach ludzkich wzajemną miłość ku Bogu poprzez to nabożeństwo. Nadto sam Chrystus nadał temu nabożeństwu wybitnie kierunek ekspiacyjny: ma nas ono uwrażliwiać na grzech, mobilizować w imię miłości Chrystusa do walki z nim oraz do wynagradzania za tych, którzy najwięcej ranią Boże Serce. Jest więc to nabożeństwo znakiem czasu, ponieważ wzywa do odpowiedzialności zbiorowej za losy Królestwa Bożego na ziemi i wyzwala najszlachetniejsze wysiłki apostolstwa…”

ks. Andrzej Zwoliński „Serce Jezusa” (wybrane fragmenty)
Z historii kultu Serca
Serce Syna Ojca Przedwiecznego
Serce w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone
Serce ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone
Serce nieskończonego majestatu
Serce, świątynio Boga

True Devotion to Mary — 33-dniowy okres ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję Na podstawie „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort (1673-1716)”

„Congregation of the Sacred Hearts of Jesus and Mary”
„Gorliwy czciciel Najświętszego Serca Jezusa”

„Najświętsze Serce Jezusa”
„Najświętsze Serce Jezusa Chrystusa Boga i Króla Wszechświata”
„Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa”

„Officium Parvum Sacratissimi Cordis Iesu
(Little Office of the Sacred Heart of Jesus)”

„Nowenna do przed świętem Najświętszego Serca Pana Jezus”
„Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa według dzienniczka pisanego przez sł. B. Rozalie Celakównę”
„Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa”
„Litania do NSPJ św. Małgorzaty Marii Alacoque”
„Litania do Serca Pana Jezusa”
„Litanija o Przenajświętszym Sercu Pana Jezusa”
„Komentarze do Liturgii - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa” I
„Komentarze do Liturgii - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa” II
„KONSPEKT KATECHEZY O NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA DLA DZIECI”
„Piesni do Serca Pana Jezusa”
„Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca”
„Koronka a modlitwy do Niepokalanego Serca Maryi”
„Litania do Niepokalanego Serca NMP” I
„Litania do Niepokalanego Serca NMP” II
„Litania do Niepokalanego Serca NMP” III
„Litania do Niepokalanego Serca NMP” IV
„Litania do Niepokalanego Serca NMP” V
„Książki z zakresu duchowości Bożego Serca”

„Урачыстасць Найсвяцейшага Сэрца Пана Езуса, Год А”
„Урачыстасць Найсвяцейшага Сэрца Пана Езуса, Год В”
„Урачыстасць Найсвяцейшага Сэрца Пана Езуса, Год C”
„Нядзельнае казанне: 21 лістапада — урачыстасць Пана Нашага Езуса Хрыста, Валадара Сусвету, Год С”

„Modlitwy do Jezusa, Króla Wszystkich Narodów”
„Modlitwa do Chrystusa Króla”
„Modlitwa do Chrystusa Króla Ukrzyżowanego”
„Litania do Chrystusa Króla”
„Nowenna do Chrystusa Króla” I
„Nowenna do Chrystusa Króla” II
„Nowenna ku czci Chrystusa Króla przed liturgiczną uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata oraz uroczystymi aktami Intronizacji”
„Nowenna do Królowej Rodzin”
„Pieśni i Ewangelie Wigilii Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata”
„Hymn ku czci Chrystusa Króla”
„Pieśni do Chrystusa Króla”
„Nabożeństwo Intronizacyjne”
„Nabożeństwo do Chrystusa Króla”

„Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa” (!)
„Encyklika Haurietis aquas, o kulcie Serca Jezusowego, 15.05.1955”
Святы Айцец Бэнэдыкт XVI „Ушанаванне Сэрца Езуса”
ks. Józef Gaweł SCJ „Dlaczego kult Serca Jezusowego jest ważnym nabożeństwem w Kościele?”
ks. Stanisław Hołodok „Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa”
ks. Mariusz Trojnar „Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca”

„Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata” (!)
„Brewiarz na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata”

„Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata”
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10
Obchodzona w ostatnią niedzielę roku liturgicznego…
„Homilie na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata”
Rok A: 1 | 2 | 3
Rok B: 1 | 2 | 3 | 4
Rok C: 1 | 2 | 3
„Komentarze do Liturgii - Niedziela Chrystusa Króla (rok A)”
„Komentarze do Liturgii - Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (rok B)”
„Komentarze do liturgii - Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (rok C)”
„Skarbiec liturgii - kolekta Niedzieli Chrystusa Króla”
„Refleksja na dziś - Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata i 34. tydzień zwykły”: 01 | 02

„Modlitwa do Chrystusa Króla” I
„Modlitwa do Chrystusa Króla” II

„Урачыстасць Пана Нашага Езуса Хрыста, Валадара Сусвету, Год А”
„Урачыстасць Пана Нашага Езуса Хрыста, Валадара Сусвету, Год В”
„Урачыстасць Пана Нашага Езуса Хрыста, Валадара Сусвету, Год С”

„Rola, czyn i zadania Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa…”

„Członkowie wspólnot zaofiarowali, że dla Najświętszego Serca Pana Jezusa i Jego intronizacji zobowiązują się:
1. Dokonać osobistego poświęcenia się Sercu Jezusa.
2. Ofiarować swoją pracę, cierpienia i radości w intencji odnowy moralnej narodu litewskiego a polskiego.
3. Wynagradzać Sercu Jezusa za grzechy w pierwsze piątki miesiąca oraz Niepokalanemu Sercu Maryi w pierwsze soboty miesiąca przez udział we Mszy świętej.
4. Raz w tygodniu ofiarować Mszę świętą w intencji intronizacji.
5. Być abstynentem czasowym lub całkowitym.
6. Brać udział w comiesięcznych spotkaniach modlitewnych, a także cotygodniowych adoracjach organizowanych przez wspólnotę.
7. Propagować ideę związaną z kultem i intronizacją Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Jest to grupa ludzi, która pragnie, aby Jezus był najważniejszy w życiu każdego człowieka. Życie z Jezusem, życie w stanie łaski uświęcającej, zgodnie z prawem Bożym, życie miłości czynnej Boga i człowieka, życie w pokorze i prostocie, życie z Matką Bożą, w jedności z aniołami i naszymi zmarłymi, którzy nas wspierają w wypełnianiu woli Bożej. Jest to oddolny ruch świeckich. To także odpowiedź na miłość Jezusa przez ofiarowanie Mu siebie, swojej woli i życia. Ludzie ci żyją tą miłością, wynagradzając za grzechy swoje, rodziny, parafii i narodu. Wynagradzają za tych, którzy jeszcze nie potrafią przepraszać. Modlą się do Serca Jezusa, aby to Serce nas odrodziło i królowało wśród nas prawo Boże. Aby było wszechobecne prawo miłości, sprawiedliwości i pokoju. Wspólnoty utworzone z miłości i dla miłości. Bo miłości nie można odgórnie narzucić. To pragnienie musi wyjść z serca pojedynczego człowieka. We wspólnotę włączają się te osoby, które pragną intronizacji, królowania Jezusa, obojętnie, do jakiej grupy modlitewnej w parafii należą. Spotykają się na cotygodniowych adoracjach i wynagradzają także za grzechy grupy, do której należą i gdzie odbywają formację.

Jak modlą się Wspólnoty? Modlitwą osobistą i wspólnotową. Do modlitwy osobistej zaliczamy częste lub codzienne uczestnictwo we Mszy świętej (wspólnoty często podejmują nowennę mszalną w jakiejś intencji), codzienny Różaniec, modlitwę ofiarowania siebie Sercu Jezusowemu, modlitwę ofiarowania się Niepokalanemu Sercu Maryi, za zmarłych. Wielu z nas podjęło adopcję duchową. Modlitwą wspólnotową jest cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Wspólnoty łączą też codzienne dwie Msze święte zamawiane w poszczególnych parafiach w intencji intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi – stale w te same dni miesiąca przez cały rok. W święto Miłosierdzia Bożego na apel wspólnot zamawiano Msze święte w tej intencji, by Jezus mimo naszej grzeszności zechciał być naszym Królem.

Duch Boży wieje, skąd chce i dokąd chce. Po zawiązaniu się wspólnoty, najczęściej po intronizacji, wspólnota zgłasza swe dodatkowe pragnienie… Oddając się Jezusowi, mamy pełną ufność w Jego królowanie w naszym życiu, jest to jedyny ratunek i moc, która może nas przemienić, przemienić Litwę a Polskę… Działalność apostolską wspólnot realizujemy przez zawiadomienie o przygotowanej adoracji (adoracja głośna uczy rozmowy z Bogiem). O działaniu naszej wspólnoty informacje przekazujemy w formie ulotki. Korespondencja z osobami chętnymi, przesyłanie materiałów…

Przesłanie Serca Jezusa trafia na gorące serca Litwinów a Polaków i myślę, że sześcioletni okres działania Wspólnot dla Intronizacji owocuje budzeniem świadomości i realizacji praw Bożych w życiu codziennym, życiu w Bogu i z Bogiem. Pragniemy, Jezu, wypełnić Twoją wolę względem nas i Litwy a Polski – Ojczyzny naszej. Króluj nam, Chryste!”

Chrystus Król (łac. Christus Rex) — hasło ruchów politycznych związanych z Kościołem katolickim, które domagają się obecności religii w sferze życia społecznego współczesnych państw. Hasło to zyskało szczególną popularność po wydaniu w 1925 przez papieża Piusa XI encykliki Quas primas i ustanowieniu Święta Chrystusa Króla.

„Misjonarki Chrystusa Króla”
„Portal Regnum Christi”
„Rycerstwo Jezusa Chrystusa Króla”
„Modlitwy Rycerstwa Jezusa Chrystusa Króla”
„Intronizacja Jezusa Króla Polski”

Czym jest proponowana przez Rozalię Intronizacja?
http://nicolaev.livejournal.com/1411332.html
http://www.jezuici.pl/wb//pages/rozalia-celakowna/czym-jest-proponowana-przez-rozalie-intronizacja.php
Rozalia mówi przede wszystkim o Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, wielokrotnie nawiązując oczywiście do królowania Chrystusa, ale w następującej kolejności: przez Intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa mamy dojść do pełnego uznania z wiarą Jezusa za Króla i Jego panowania…

Blog Mieczysławy „Echo Chrystusa Króla”
One.Pl-blog „Cała prawda o Intronizacji”
Fronda.Pl-blog „JEZUS KRÓL POLSKI”
Wyborcza.Pl „Pliki na temat Chrystusa Króla”

„…Dokonując zatem Intronizacji Jezusa Chrystusa nie nadajemy Mu godności królewskiej, ale wprowadzamy Go jako naszego Króla na monarszy tron, wystawiony Mu przez jednostkę, jak i zbiorowo przez cały naród. Uznanie zaś Jego panowania i Jego praw wyraża się w złożonym Mu hołdzie. Sam Pan Jezus wyraził życzenie, by składano Mu hołd nie inaczej, jak przez poświęcenie się Jego Najświętszemu Sercu. „Poświęcić się” oznacza w tym przypadku oznacza całkowite zrezygnowanie z własnej niezależności i wolności; to całkowite stanie się własnością Tego, któremu od tej chwili winniśmy bezwzględne posłuszeństwo. Przez akt poświęcenia dajemy Bogu prawo do swego życia… Do ważności Aktu Intronizacji należy zarówno ogłoszenie Chrystusa swym Królem, jak i poświęcenie się Jego Sercu. Jest to świadome i szczere obranie Chrystusa za naszego Króla i Pana, za głowę naszej rodziny. Jest to oddanie mu domu na własność niepodzielną tak, że odtąd staje się Jego domem, a my u Niego mieszkać będziemy… Przez Intronizację dobrze pojętą, otwieramy Mu drzwi naszego serca i domu na oścież. On z radością przyjmuje zaproszenie, zamieszkuje wśród nas, staje się naszym Przyjacielem, Powiernikiem, Doradcą, darzy nas obfitością swoich łask i dóbr wszelkiego rodzaju…”

„Jezus Król Polski”
„Aktu Intronizacji Chrystusa dokonano w Polsce już trzykrotnie”
„Projekt uchwały Sejmu: Jezus królem Polski”
„Jezus Królem Polski? Biskupi: Niech posłowie się nie wtrącają”
ks. Tadeusz Kiersztyn „Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski”

OSOBY PRAGNĄCE ZAŁOŻYĆ W SWOJEJ PARAFII WSPÓLNOTĘ
DLA INTRONZACJII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA POWINNY:

— Zapoznać się z istotą Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.
— Przystąpić do Dzieła Osobistego Poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
— Poprosić Księdza Proboszcza o możliwość prowadzenia przez wspólnotę adoracji Najświętszego Sakramentu (raz w tygodniu co najmniej przez godzinę).
— Zrobić listę osób przystępujących do wspólnoty (pierwsza osoba odpowiedzialna za wspólnotę) i wysłać na adres:
Krakowska Wspólnota dla Intronizacji NSPJ
31.462 Kraków, ul. Pilotów 28/23
Tel. (012) 412-61-05
— Raz w tygodniu ofiarować Mszę Świętą i Komunię Świętą w intencji Intronizacji NSPJ.
— Adorację prowadzić w intencjach: Ojca Świętego, przebłagalnej za grzechy nasze i całego świata, z prośbą o Intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa w rodzinach, parafii, Ojczyźnie, we wszystkich narodach na całym świecie i w sercu każdego człowieka.

WSZYSCY CZŁONKOWIE WSPÓLNOTY MAJĄ OBOWIĄZEK CODZIENNIE ODMAWIAĆ CODZIENNE OFIAROWANIE BOSKIEMU SERCU PANA JEZUSA: „Boskie Serce Pana Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi, wszystkie modlitwy, sprawy, prace, radości i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzech nasze. Łącze je z tymi zamiarami, w jakich Ty za nas ofiarowałeś się na krzyżu i nieustannie ofiarujesz się na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół Święty, za Ojca Świętego, a także na intencje Apostolstwa Modlitwy na ten miesiąc i dzień dzisiejszy wyznaczone. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty, jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyścu cierpiące. Najświętsze Serce Pana Jezusa, zmiłuj się nad nami! Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami!”.

Papież Benedykt XVI do Polaków, 20 XI 2005: „Chrystus niech króluje w waszych sercach, w waszych rodzinach i w waszej ojczyźnie i wam błogosławi”.

Papież Benedykt XV: „Pragniemy, aby rodziny chrześcijańskie poświęcały się uroczyście Boskiemu Sercu Jezusa i to zaraz od dziś. Błogosławimy wszystkie i każdą poszczególną rodzinę, która się przyczyni w ten sposób do uznania społecznego najwyższej władzy i praw miłości Serca Jezusa nad rodzinami chrześcijańskimi… Przez Intronizację pragniemy dać lepsze poznanie Jezusa Chrystusa i staramy się przywrócić Jego prawa nad rodziną i społeczeństwem”.

Papież Jan Pawieł II: „ I ja zachęcam was do odnowy i rozwoju czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przybliżajcie do tego źródła życia i świętości osoby, rodziny, wspólnoty parafialne, środowiska, aby mogły z Niego czerpać niezgłębione bogactwo Chrystusa. Tylko ludzie w miłości wkorzenieni i ugruntowani potrafią przeciwstawić się cywilizacji śmierci i tworzyć na gruzach nienawiści, pogardy i przemocy cywilizację, która ma swe źródło w Sercu Zbawiciela”.

List alarmujący Generała O.O. Paulinów z Jasnej Góry w Częstochowie, Księdza dra Piusa Przeździeckiego do Księdza Kardynała dra Augusta Hlonda Prymasa Polski: „Jasna Góra dnia 20 kwietnia 1939 r. Klasztor O.O. Paulinów. Jasna Góra w Częstochowie. Eminentissime Domine!.. Chodzi o Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego w Polsce jako w Państwie. Eminentissime Domine, choćbyśmy wszystkie skarby całego narodu naszego ofiarowali na potrzeby armii; choćbyśmy zawarli przymierze wszystkimi narody Europy; choćbyśmy organizacją obrony narodowej i siłą przewyższali wszystkie państwa, na nic się to nie zda wobec zbliżającej się grozy wojennej, jeśli nie przyśpieszymy Intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego!..”.

Grzegorz Wysok: „Lublin, 9 VI 2010 r. Sz. Pan Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Apel. W imieniu organizacji intronizacyjnych w Polsce zwracamy się ze stanowczym apelem, aby jako Prezydent Rzeczypospolitej dokonał Pan niezwłocznie aktu intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski…”.

Sławomir Andrzej Zakrzewski: „Katastrofa w Smoleńsku to znak Boży…”. (1, 2)

Pomnik Chrystusa Króla - Świebodzin:
http://pomnikchrystusakrola.pl
http://picasaweb.google.com/thomascorano/PomnikChrystusaKrolaBudowa
„Pomnik największego na świecie Chrystusa Króla Wszechświata, który stoi w Świebodzinie (Lubuskie), został poświęcony przez bpa diecezjalnego Stefana Regmunta…”

King Christus on the big images:
http://jezusm.republika.pl/jezus3.jpg
http://www.sercejezusa.kom.pl/jez5.jpg
http://www.paisleydiocese.org.uk/christ-king2.jpg
http://kaplan.cba.pl/kaplan/jezus/d/Jezus_w_koronie.jpg
http://lh3.ggpht.com/_-wU39636hb8/TECDairUfdI/AAAAAAAAAvE/lfZjzrNl1fY/0145.jpg
http://www.turnbacktogod.com/wp-content/uploads/2008/07/jesus-christ-king-0205.jpg
http://tamteczasy.pl/photo_db/3/5/4/img_71a4381f-4273-488d-b904-ddfb89d89bd6_orig.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/%C5%81ubianka_pomnik_chrystusa_kr%C3%B3la.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/_M0GY3Ftz3oc/TdAgyDdMySI/AAAAAAAAD48/Zqsb5pLa3SY/s576/IMG_4505.jpg
http://www.echochrystusakrola.net/assets/images/jezus_korona.jpg
http://www.mikolaj-bydgoszcz.home.pl/kronika/zdj/2006/krb06_86.jpg
http://www.helimin.co.cc/dwasercabr/ChrKrol.jpeg
http://mal-ol.prv.pl/obrazy/78.jpg

„…Иисус Христос – Царь Вселенной. Только один Царь смог позволить Себе принять терновую корону позора и бесчестия, потому что только Его невозможно лишить славы, которую дал Ему предвечно Отец, ещё до сотворения мира. Предвечная истина не защищается и сама не использует силу. Только такая истина кроткая и смиренная. Тот, кто отрекается от неё, обрекает себя на существование в мире, лишенном любви и смысла. Воздавая славу Христу-Царю, мы спускаемся на глубину, но не в мрачную пропасть ада, а в неисчерпаемую бездну любви и милосердия…”

„…для Иисуса царствовать означает служить, а не властвовать: «Цари господствуют над народами, - говорит Он, - и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий - как служащий» (Лк 22. 25-26). Такова суть царствования Христа… Царство Христа - это Царство, где Царь служит, где Царь примиряет всё, но, прежде всего, где Царь сделает всех царями. Поэтому и нам надо служить нашим ближним и быть миротворцами везде, где мы находимся. Так мы приготовим пришествие Царства Божия, где мы, надеемся, со Христом будем царствовать во век…”

„НАЙСЬВЯЦЕЙШАЕ СЭРЦА ЕЗУСА –
МАГУТНАЯ ЗБРОЯ КОНТАРРЭВАЛЮЦЫІ”

ПАСЬВЯЧЭНЬНЕ ЛІГІ МАНАРХІЧНАЙ ВКЛ І НАРОДУ ЛІТОЎСКАГА
НАЙСЬВЯЦЕЙШАМУ СЭРЦУ ЕЗУСА І БЕЗЗАГАННАМУ СЭРЦУ МАРЫІ
ПРА ГІСТОРЫЮ КУЛЬТА НАЙСЬВЯЦЕЙШАГА СЭРЦА ЕЗУСА…

„Трэцім сьведчаньнем патрэбы пасьвячэньня нашага Народу было аб’яўленьне Пана Езуса польскай містычцы і служабніцы Божай п.Разаліі Цэляк. У 1930 г. Пан Езус Хрыстус вымагаў ад яе, каб яна паўпдывала на дзяржаўныя ўлады з мэтай правядзеньня Інтранізацыі Найсьвяцейшага Сэрца Езуса і прызнаньня Яго як Караля і Пана ў Польшчы. Ад выкананьня гэтай умовы Пан Езус рабіў залежным выратаваньне ад зьнішчэньня Польшчы і іншых народаў сьвету, якія ідучы за прыкладам Польшчы, таксама правядуць Акт Інтранізацыі і абвяшчэньня Хрыста сваім Каралём. Апроч таго, як згадвалася вышэй міжваенная Польшча была прысьвечана Найсьвяцейшаму Сэрцу Езуса. Туды ўваходзіла і значная частка земляў літоўскіх, але ВКЛ як суб’ект не прысутнічала. А што ж Літва? Паўночная частка ВКЛ у выглядзе Літоўскай Рэспублікі і Латвіі былі пасьвечаны Беззаганнаму Сэрцу Марыі, першая за часоў Вітаўта Ляндзбэрга на пасадзе Прэзыдэнта, другая зусім нядаўна – у 2009 годзе. Паўднёвая ж частка ВКЛ, як і само Вялікае Княства не дачакалася да нядаўна падобнай ласкі. Дзеля гэтага і быў наш акт пасьвячэньня, зрэалізаваны Лігай Монархічнай ВКЛ. Ці ёсьць ён актам такім, які сапраўды пасьвячае ўсё ВКЛ Найсьвяцейшаму Сэрцу Езуса, хай вырашае Пан Бог. Мы са свайго боку выказалі толькі нашае прагненьне, злучанае мы ўпэўненыя, у духу, з прагненьнем нашых продкаў, якія спачываюць у Раі…”

„Dokonując Intronizacji Jezusa, nie nadajemy Mu godności królewskiej, lecz w wymiarze indywidualnym i zbiorowym (parafia, wioska, miasto, diecezja, naród, państwo) wprowadzamy Go uroczyście jako naszego Pana i Króla na monarszy tron i chcemy być Jego poddanymi. Aby Intronizacja miała pełny wymiar musi odbyć się z udziałem władz kościelnych i świeckich. Czyli np. Intronizacja rodziny powinna to być potwierdzona uroczystym umieszczeniem obrazu Serca Jezusowego w wyróżnionym miejscu. Akt intronizacji winien poprzedzać przygotowanie duchowe. W tym celu należy wcześniej odprawić nowennę - np. uczestniczyć w dziewięciu codziennych Mszach św. Przed samą intronizacją zaleca się przyjęcie Komunii św. Aktu dokonujemy przed obrazem Serca Jezusa, który umieszczamy na honorowym miejscu…”

„Біскупы Польшчы супраць «каранацыі» Езуса Хрыста”
„KOMUNIKAT Z SESJI RADY BISKUPÓW DIECEZJALNYCH ORAZ UROCZYSTOŚCI NA JASNEJ GÓRZE”

5. Wśród ważnych propozycji troski o Kościół i o Polskę oraz jej przyszłość są i takie, które budzą uzasadniony niepokój. Biskupi doceniają znaczenie uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ustanowionej w 1925 r. przez papieża Piusa XI. Od tego momentu wszyscy mamy wspaniałe możliwości ofiarowania swojego życia, życia polskich rodzin oraz całej naszej Ojczyzny Chrystusowi, Królowi Wszechświata. Czynimy to co roku, szczególnie w przededniu Adwentu. Nie ma więc potrzeby szukania nowych, niezgodnych z zamysłem Kościoła, form nabożeństw do Chrystusa Króla. Niepokojące są działania podejmowane poza Kościołem diecezjalnym i wbrew biskupowi miejsca. Posłuszeństwo Kościołowi i troska o Jego jedność są głównymi kryteriami oceny wiarygodności religijnych inicjatyw. Każdy, kto uporczywie uczestniczy w takich pozakościelnych ruchach i grupach, traci jedność ze wspólnotą Kościoła. Biskupi solidaryzują się z Metropolitą Krakowskim i podjętymi przez niego działaniami.

„Intronizacja Chrystusa Miłosiernego”
„Intronizacja Chrystusa Miłosiernego”
ks. Zbigniew Załęcki „Dziś Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata”
Nim przyjdę jako Sędzia, mówił Jezus do s. Faustyny,
przychodzę najpierw jako Król Miłosierdzia…

Oto należny cytat z dyskusji w internecie:

„Pragnę serdecznie wszystkich zaprosić do dokonania intronizacji obrazu Jezusa Miłosiernego w Waszych domach i zawierzenia swoich rodzin Miłosierdziu Bożemu. Zaproponowana przez nas intronizacja, połączona z aktem zawierzenia, ma na celu włączenie jak najszerszego grona wiernych w nurt wołania Kościoła przyzywającego Miłosierdzia Bożego. Wywyższmy w swoim życiu Jezusa Miłosiernego i Jemu się zawierzmy. Uczyńmy to z całymi swoimi rodzinami. Niech Chrystus Miłosierny zawsze na nas spogląda ze swego obrazu, a Jego miłosierdzie opromienia całe nasze życie. W naszych sercach niech rozbrzmiewa głos pełen wiary i nadziei „Jezu, ufam Tobie”! Jako najbardziej właściwy termin do dokonania intronizacji obrazu i zawierzenia swoich rodzin Jezusowi Miłosiernemu polecam Niedzielę Miłosierdzia Bożego…”

Jest przecież “Nabożeństwo Intronizacyjne”, według którego osobistej Intronizacji może dokonać każdy wierny. Jednak, jak powiedziałem, uważam, że Intronizację tę można rozumieć szeroko. Nie mam obowiązku odmawiania tego nabożeństwa. Mogę ogłosić Chrystusa Panem także na kilka innych sposobów. Wymienię kilka przykładowych:

a) poprzez zwyczajną modlitwę, w której powierzam się Jezusowi, mówiąc mu: “Bądź moim Panem i Królem”;
b) Osobisty akt uznania Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela ma miejsce m. in. na rekolekcjach oazowych;
c) podczas adoracji Najświętszego Sakramentu;
d) odmawiając litanię do Najświętszego Serca Jezusowego;
e) uciekając się do Bożego Miłosierdzia, m. in. odmawiając koronkę, zleconą siostrze Faustynie.

Celowo zwracam uwagę na siostrę Faustynę, nie tylko dlatego, że bardzo cenię sobie kult Miłosierdzia Bożego, lecz także dlatego, że jej objawienia to kolejny przykład deski ratunkowej dla grzeszników. Jezus powiedział: “Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki się nie zwróci do Miłosierdzia Mojego”.

„Najświętsza Maryja Panna Ostrobramska Matka Miłosierdzia”

Na cześć Chrystusa, Pana a Króla naszego!
Na cześć Maryi, Pani a Królowej naszej!

Tags: belarus, internet, liga, litvania, military, personal, szlachta
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 25 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →