June 26th, 2009

Litwin

Akt paswiaczeńnia Ligi Monarchicznaj WKL i Narodu Litouskaha

„Dnia 20 miesiaca czerwienia roku 2009, u świata Biezzahannaha Serca Maryi, adbyu sia znamianalny akt paświaczeńnia Ligi Monarchicznaj WKL i u jaje reprezentacyi Narodu Litouskaha Najświaciejszamu Sercu Jezusa i Biezzahannamu Sercu Maryi. Akt adbyu sia u Białyniczach, u prysutnaści miascowaha probaszcza ks. Karola Tomeckaha. Nie wypadkowa było abranaje miesca, znanaje jaszcze sa swaich sojmau szlachty siaredziny XVII st. i cudatwornym abrazam, kopija jakoha siońnia znachodzicca u miascowaj kaplicy. Niżejszy akt maje wialikaje znaczeńnie dla Kraju, bo zapawiadaje Intronizacyju u im Najświaciejszaha Serca Jezusa pry adbudowie WKL. I tak nam dapamaży Boh! Pa złażeńni Aktu ksiondz adprawiu Światuju Imszu u Trydenckim abradzie u intencyi Ligi i Ajczyzny…”

„Akt paswiaczeńnia Ligi Monarchicznaj WKL i Narodu Litouskaha”

Ліґа Манархічная Вялікага Княства Літоўскага
«За Веру, Айчыну і Князя!»:
livejournal | vkontakte | facebook

AndReika Tibet Belarus Bielarus

26.06.09. Палітычная нацыя

«ктоже такие жители Литвы настоящей, для вас?»

Для мяне «Литва настоящая» — ад Балтыкі да Смаленску. Для мяне ейныя жыхары — тыя, кім сябе самі клічуць — хоць літоўцы, хоць літвіны, хоць жамойты, хоць беларусы. Я — ЛІТВІН.

«семантика слова Литва, могла поменяться с тех времен»

Сэнс слова «літва» 500 год таму ня быў ідэнтычны сэнсу 1000 год таму. Гэтак і сёньня. 500 гадоў таму «літва» мела розныя значэньні, з гэты сёньня ніхто не спрачаецца. Чаму-ж спрачаюцца з тым, што «літва» мае розныя значэньні сёньня?

«как это вы объединяете беларусов и литовцев?»

Іх ня трэба аб’ядноўваць — проста ня трэба раз’ядноўваць.
Усьведамляючы ся літвінамі, людзі самі яднаюцца ў адзін народ з рознымі мовамі.

«Ах да вы же "политчечская нация" - ну что ж, однако никогда не считал, что политика это действительно то, к чему человек будет по-настоящему стремиться своим сердцем»

Я ледзь не пакаціўся са сьмеху :) Палітычная нацыя — гэта не супольнасьць палітычна зангажаваных. Гэта нацыя, чыя «нацыянальнасьць» грунтуюцца ня столькі на «крыві» й «мове», колькі на «глебе» й «дзяржаве».

«…когда речь заходит о политической нации или о каком-нибудь этносе, то мы имеем дело с совершенно различными феноменами общественной жизни. Государство может населять множество этносов, но все они будут составлять единую политическую нацию. Причем наименование «титульной нации» может даже не отражаться в названии страны. Например, существует Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, однако нет такого этноса — британцы: жители Британских островов состоят из англичан, шотландцев и уэльсцев, весьма отличных друг от друга.

Причем зачастую принадлежность человека к той либо иной этнической группе никак не влияет на его общественно-политические позиции, определяемые в конце концов его местом в системе социальных отношений. Только крайние националисты могут утверждать, что «настоящий» украинец, немец или француз должен поддерживать радикально-националистическую идею. То есть национальность рассматривается ими как своего рода партийная принадлежность, а кто не согласен с такой позицией — «той зрадник, запроданець або яничар». Сама постановка вопроса о наличии в обществе «настоящих» и «ненастоящих» представителей нации не просто глубоко антидемократична по своей сути, а попахивает откровенным нацизмом.

Отождествлять же политическую и этническую нацию в условиях современной глобализации межгосударственных отношений, массовых миграций населения, практического разрушения границ между странами ЕС — полнейший абсурд… Пока же мы представляем собой не полноценную политическую нацию в современном значении этого понятия, а своеобразный союз племен и народностей, каждое из которых ставит свои родоплеменные ценности гораздо выше общенациональных интересов. Поэтому воспитывать в людях нужно не национальную (по сути — этническую), а правовую, гражданскую сознательность. Только так можно создать социально-психологические предпосылки для формирования политической нации»

AndReika Tibet Belarus Bielarus

Их Сиятельства Князья Радзивиллы на Земле Минской. 2009.

Мацей Радзівіл - па Паланэцка-Шыдлавецкай лініі Радзівілаў. Спадар Мацей цесна зьвязаны зь Нясьвіжам праз жонку, якая зьяўляецца насьледніцай Радзівілаў па Нясьвіска-Алыцкай лініі… «У многіх колах, менавіта ў Летуве, у Беларусі, Украіне й Польшчы існуе перакананьне, што спадчына ВКЛ каштоўная… Мы адчуваем сябе палякамі. Але хачу сказаць, што надоечы з маім кузінам Мікалаем мы ўдзельнічалі ў вялікай канфэрэнцыі ў Вільні, дзе мы заўважылі, што ідэя духовай рэактывацыі ВКЛ жыве ўвесь час і многія людзі кажуць пра сябе "Мы грамадзяне Вялікага Княства Літоўскага". І я таксама гэтыя словы сказаў. Я лічу, што сярод інтэлектульных і культурных колаў Беларусі ёсьць грунт для распаўсюду гэтай ідэі. Яна, праўда, крыху казачная, бо ж ніхто ВКЛ не рэактывуе, і таму гэтая ідэя нікому не нясе пагрозы, бо яна не агрэсіўная, а адклікаецца да таго, што было найлепшае ў Вялікім Княстве. Зразумела, што былі там нейкія непрыемныя моманты, якіх нам ня трэба экспанаваць, а лепш зьвярнуцца да таго, што высакароднае й добрае. Тое, што яднае, а не разьядноўвае… Разумееце, зусім не важна, хто я па пашпарце — паляк, літовец ці беларус. Галоўнае, што ў сэрцы я адчуваю сябе грамадзянінам Вялікага Княства Літоўскага… Цэнтр ВКЛ — гэта, безумоўна, Беларусь. Мне падаецца, што сэрца Княства тут б’ецца ў кожным чалавеку. Можа быць, людзі мараць эміграваць у тую легендарную і моцную краіну»

26.05.09. «Их Княжеская Милость Мацей Радзивилл
приняли сердечные послания Литвинов Земли Минской»

Collapse )

UPD 31.07.09. Лінкі, пэўна, дадавацца будуць і надалей…

Международный дворянский клуб «SZLACHTA»
http://vkontakte.ru/club8610650
http://szlachta.ru

Монархическая Лига
Великого Княжества Литовского
«За Веру, Айчыну и Князя»
http://vkontakte.ru/club5959349
http://lm-wkl.livejournal.com

Гражданская кампания «LITWINY―2009»
http://vkontakte.ru/event8511466
http://community.livejournal.com/litviny2009

Litwin

Княжеская аудиенция для божьей милостью литвина

Подготовил материал/новость для международного дворянского клуба…

Княжеская аудиенция
для божьей милостью литвина

26 мая 2009-го Пане Маршалок Монархической Лиги Великого Княжества Литовского «За Веру, Айчыну и Князя!», Магнат Международного дворянского клуба „SZLACHTA” Александр Ян Стрельцов-Карвацкий имели честь быть представленными Их Княжеской Милости Мацею Николаю Радзивиллу в ходе кратковременной аудиенции в Национальном Художественном музее Республики Беларусь.

В ходе аудиенции И.К. Милости были преподнесены подарки — не от какой-либо конкретной здешней организации или культурно-политической группы, а от имени Литвинов «Минской Земли», от вообще местных, осознающих свою гражданскую принадлежность к Великому княжеству Литовскому! Если читатель наш является таковым, то может быть уверенным — и от его имени тоже. Причём «Земля Минская» — это не только Вилейка, но и Каменец, Волковыск, Россоны, Мстиславль, Мозырь и др..

Их Светлость приняли преподношения с радостью, отнеслись к сему душевно и очень тепло. Их Княжеская Милость засвидетельствовали, что несут особую миссию по распространению наследия Великого княжества Литовского…

— Это очень важно для меня, потому что мы, Радзивиллы, происходим отсюда, мы были гражданами Великого княжества Литовского. Я всегда говорил, что мы — граждане этого государства. Я помню, когда в первый раз был в Литве, один литовец спросил меня, литвин ли я. Я ответил, что я — гражданин Княжества. Наша семья жила и в Литве, и в Украине, и в Беларуси, и в части Польши, входившей в состав ВКЛ. Я знаю, что сейчас люди много дискутируют, Литва ли является сердцем Литовского княжества. А мне кажется, что центр Великого княжества — это Беларусь. Дискуссия не имеет смысла, потому что сердце Княжества бьётся здесь, в каждом человеке, который мечтает иммигрировать в ту легендарную страну.

Более подробно о событии можно почитать здесь:
«Их Княжеская Милость Мацей Радзивилл
приняли сердечные послания Литвинов Земли Минской»

«Их Сиятельства Князья Радзивиллы на Земле Минской. Май-2009»

Хвала Господу!
Матерь Литвы, молись за нас и Край наш!

Международный дворянский клуб «SZLACHTA»
http://vkontakte.ru/club8610650
http://szlachta.ru

Монархическая Лига
Великого Княжества Литовского
«За Веру, Айчыну и Князя»
http://vkontakte.ru/club5959349
http://lm-wkl.livejournal.com

Гражданская кампания «LITWINY―2009»
http://vkontakte.ru/event8511466
http://community.livejournal.com/litviny2009

X-posted: Szlachta.Ru