March 1st, 2010

Litwin

Волшебничаем. Игорь Флейшер.

«У Harmony Life Foundation - новый подопечный - Игорь Флейшер, 42 года, Минск, Беларусь. Диагноз: гепатит С (HCV), протекающий в активной форме. Чтобы спасти Игоря, необходима госпитализация для интерферонотерапии!!! Игорь - специалист по социальной работе Благотворительного Еврейского Общественного Объединения "Центр Поддержки Семьи". Помогая людям, он сам столкнулся с бедой, которая вынудила его обратиться за помощью. Друзья, мы очень просим вас помочь Игорю…»

PayPal | WebMoney | Яндекс-деньги | Чек | Банковский перевод

Wiciaz

Вместе сохраним птиц Налибокской Пущи!

С 2000 года общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) работает над идентификацией, сохранением и обеспечением устойчивого развития ТВП, которых в Беларуси выделено уже более 50, и эта работа далека от завершения. Одной из важных ТВП Беларуси является Налибокская пуща. Этот древний лес, один из самых больших на европейском континенте, сохранился в относительно нетронутом состоянии и имеет статус республиканского ландшафтного заказника.

Сегодня, благодаря проектам АПБ, направленных на Создание сети хранителей ТВП в Беларуси, при поддержке партеров организации из Швеции и Литвы у каждого жителя Пущи, или её частого и небезразличного гостя, есть возможность внести свой вклад в сохранение ТВП “Налибокская пуща”, став её Хранителем. Хранители – это активные и неравнодушные люди, любого возраста и профессии, которые имеют возможность посещать Пущу и контролировать её состояние, в частности, угрозы, качество мест обитания, численность отдельных видов птиц, хозяйственную деятельность на территории Пущи.

Собранная хранителями информация дает возможность оперативно реагировать на изменения состояния экосистем территорий, важных для птиц. При желании, Хранители смогут зарегистрироваться в качестве общественных инстпекторов по охране природы, и работать в тесном контакте с государственными природоохранныи учреждениями различной ведомстенной принадлежности…

Какие мероприятия нуждаются в Хранителях? Подробности…

Если Вы хотите стать Хранителем ТВП “Налибокская пуща”, или знаете таких людей – школьных учителей, охотоведов, лесников, организаторов туризма, или любых других людей доброй воли, болеющих душой за нашу природу, и регулярно посещающих пущу (Воложинский, Ивьевский, Новогрудский, Столбцовский районы) — пожалуйста, сообщите координатору Хранителей

Litwin

Legio Mariae. Моладзь, будзьма ініцыятыўнейшымі!

З выступу пана Кастуся Шыталя на навукова–практычнай канферэнцыі "Хрысьціянская дэмакратыя і беларускі рух", якая адбылася 1 лістапада 2008 года на Сядзібе БНФ у Менску: «Вернікі праяўляюць вельмі мала ініцыятывы. Арганізацыі і рухі сьвецкіх вернікаў, якія актыўныя ў іншых краінах, у Беларусі развіты ня надта моцна. Як сумны прыклад можна прывесці сітуацыю ў Архікатэдральным касьцёле ў Менску, куды на моладзевыя сустрэчы, якія ладзяцца касьцёлам, прыходзяць дзясяткі маладых асобаў, а ў каталіцкай арганізацыі «Легіён Марыі», якая займаецца евангелізацыйнай і сацыяльнай дзейнасьцю, толькі тры альбо чатыры чалавекі моладзі. У выніку атрымліваецца становішча, калі рэалізуюцца толькі тыя праекты, да якіх непасрэдна «даходзяць рукі» у ксяндзоў, бо яны, асабліва ў вялікіх гарадах, вельмі моцна загружаныя разнастайнымі абавязкамі»

Litwin

APOSTOLICAM ACTUOSITATEM

Дакументы Другога Ватыканскага Сабору
ДЭКРЭТ ПРА АПОСТАЛЬСТВА СВЕЦКІХ
«APOSTOLICAM ACTUOSITATEM»

Collapse )

Існуюць разнастайныя апостальскія аб’яднанні… Сярод такіх аб’яднанняў трэба адзначыць найперш тыя, якія ўсхваляюць і ставяць на першае месца цеснае з’яднанне практычнага жыцця сваіх членаў з іх верай. Гэтыя аб’яднанні не з’яўляюцца самамэтай, але павінны садзейнічаць выкананню місіі Касцёла ў свеце… Захоўваючы адпаведныя адносіны з касцёльнымі ўладамі, свецкія маюць права асноўваць аб’яднанні, кіраваць імі i ўступаць ва ўжо існуючыя…

a) Непасрэднай мэтай такіх арганізацый з’яўляецца апостальская мэта Касцёла, г.зн. імкненне да евангелізацыі i асвячэння людзей, а таксама да хрысціянскага фарміравання іх сумлення, каб такім чынам напоўніць евангельскім духам розныя супольнасці і сацыяльныя сферы.

б) Свецкія, супрацоўнічаючы адпаведным чынам з іерархіяй, дзеляцца сваім вопытам i прымаюць адказнасць за кіраўніцтва гэтымі арганізацыямі, за распазнаванне ўмоў, у якіх павінна весціся пастырская дзейнасць Касцёла, а таксама за планаванне i рэалізацыю праграмы дзейнасці.

в) Свецкія дзейнічаюць сумесна па прыкладзе арганічнага цела, каб такім чынам больш выразна падкрэсліць касцёльную супольнасць i павялічыць плён апостальства.

г) Свецкія, калі самі прапануюць свае паслугі ці калі іх запрашаюць да дзейнасці i непасрэднага супрацоўніцтва ў іерархічным апостальстве, дзейнічаюць пад вышэйшым кіраўніцтвам самой іерархіі, якая можа нават зацвердзіць гэтае супрацоўніцтва праз выразнае ўдзяленне ім мандату.

Святы Сабор настойліва рэкамендуе падтрымліваць гэтыя ўстановы, бо яны, несумненна, адпавядаюць апостальскім патрэбам Касцёла ў многіх краінах. Сабор заахвочвае святароў i свецкіх, якія супрацоўнічаюць у іх, больш эфектыўна ажыццяўляць вышэй пералічаныя характэрныя рысы i заўсёды па-братэрску супрацоўнічаць з усімі іншымі формамі апостальства ў Касцёле…

Усё, што абвешчана ў гэтым Дэкрэце — у цэлым і паасобку — ухвалена Айцамі Святога Сабору. Апостальскай уладай, дадзенай Нам Хрыстом, Мы разам з Дастойнымі Айцамі ў Духу Святым зацвярджаем, прымаем, пастанаўляем і загадваем абнародаваць гэтыя саборныя пастановы дзеля Божай хвалы.

Рым, у св. Пятра, 18 лістапада 1965 г.