March 23rd, 2010

Litwin

Ks. Prałat Józef Obrębski


Tablica upamiętniająca
św. Jadwigę i Władysława Jagiełłę -
fundatorów kościoła w Mejszagole.

„Patriarcha Wileńszczyzny”
„KS. PRAŁAT JÓZEF OBREMSKI”

„Homilia Prymasa wygłoszona z okazji
104. urodzin ks. prał. Józefa Obremskiego”


„104. urodziny Czcigodnego Patriarchy Wileńszczyzny”

„104. urodziny, imieniny i 78. rocznica święceń kapłańskich Czcigodnego Prałata ks. Józefa Obrembskiego niemal zbiegają się w czasie. Z tej to okazji w minione piątkowe popołudnie w intencji dostojnego Solenizanta w Mejszagolskim kościele była odprawiona uroczysta Msza św. Mszę św. celebrował Prymas Litwy Jego Eminencja kardynał Audrys Juozas Bačkis, na osobiste zaproszenie kardynała przybyły Prymas Polski Arcybiskup i Metropolita Gnieźnieński ks. Henryk Muszyński oraz księża z Wileńszczyzny…”

Pan Stanisław Jan Plewako h. Pogonia pisze: „W uroczystosciach udział wziął również Prymas Polski ks. abp. Muszyński (w tekście ten tytuł pominięty, a do 1818 r. Prymasi Polski tytułowani byli zarazem Prymasami Wlk. Księstwa Litewskiego). Stały kontakt z czcigodnym Kapłanem i Polakiem utrzymuje brat członka Towarzystwa Rodu Plewako, inż. Romualda Gilunia, ks. proboszcz Janusz Giluń z podwrocławskich Miłoszyc.

„Prymas na Litwie: spotkanie z Jubilatem”
„Ks. Józef Obrębski świętuje 104. urodziny”
„Litwa: Prymas Polski wizytował najstarszego kapłana”
„Ks. Józef Obrębski otrzymał pierwszą na Litwie Kartę Polaka”