September 2nd, 2010

Wiciaz

Okolica Hajduk Słoboda. Prof. Zdzisław J. Winnicki.

«Napoleon Rouba… o okolicy w odróżnieniu od bardziej znanego zaścianka tak napisał (1898): „Zaczątkiem każdego zaścianka była zawsze pojedyńcza osada, nadana bądź przez panującego, bądź też przez magnata służebnemu szlachcicowi za zasługi. Z biegiem czasu ród rozradzał się, a w miarę tego liczba osad zwiększała się, lecz osadnicy nosili wspólne nazwisko... i należeli do jednego rodu... Okolica zaś powstawała przez zbiorową kolonizację drobnej szlachty ; czyli innymi słowami: okolica to wieś szlachecka, z tą jednak różnicą, że w okolicach przemaga system pojedyńczych kolonii... Nie brak przykładów, że za panowania Mikołaja I-go (lata 1825 - 1855 - Z.J.W.) wiele okolic, których mieszkańcy nie zdołali udowodnić swoich praw do szlachectwa, zostało zamienionych we wsie a szlachta w chłopów”…»

Collapse )

Zrodło: prof. Zdzisław J. Winnicki „Kojdanowsko-Polski Rejon Narodowościowy w BSSR. Uwagi o genezie oraz przesłankach funkcjonowania. Stan badań problematyki”

Wiciaz

02.09.10. Cierpienie szkołą pełnienia woli Bożej

Czwartek, 2 września 2010
II tydzień psałterza
XXII tydzień Okresu Zwykłego
Modlitwa w ciągu dnia: przedpołudniowa
Psalm 119, 65-72 IX (Tet)
Cierpienie szkołą pełnienia woli Bożej
Błądziłem, zanim przyszło utrapienie, *
teraz jednak strzegę Twego słowa…
Zuchwali knują przeciw mnie podstępy, *
lecz ja całym sercem strzegę Twych postanowień.
Otępiało ich serce od nadmiaru sadła, *
a ja znajduję rozkosz w Twoim Prawie…
Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś, *
bym się nauczył ustaw Twoich.
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze *
niż tysiące sztuk złota i srebra…

Псалом 119
67 (118-67) Прежде страдания моего я заблуждал; а ныне слово Твое храню…
69 (118-69) Гордые сплетают на меня ложь; я же всем сердцем буду хранить повеления Твои.
70 (118-70) Ожирело сердце их, как тук; я же законом Твоим утешаюсь.
71 (118-71) Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим.
72 (118-72) Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра…