November 8th, 2010

candle

08.11.10. Wspomnienie zmarłych Zakonu Kaznodziejskiego †

Poniedziałek, 8 listopada 2010
W zakonach dominikańskich:
Wspomnienie wszystkich zmarłych
Braci i Sióstr Zakonu Kaznodziejskiego

Nasz Zakon jako cząstka ludu ochrzczonego, zdążająca do Boga przez spełnienie powierzonej mu misji apostolskiej, po wczorajszym święcie braci i sióstr, którzy wspólnie radują się w niebie pełnią chwały Chrystusa, modli się dzisiaj za tych, którzy w tym życiu poprzedzili nas ze znakiem wiary, a obecnie "poddają się oczyszczeniu".

Wiciaz

Перепись населения РБ 2009. Публикации.

Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, в составе населения республики доля белорусов равняется 83,7% (неужто «те самые» 83%?)

Перепись населения РБ 2009. Публикации.

Топ-30: «Национальный состав населения»
Республика Беларусь (.RAR)
Брестская область (.RAR)
Витебская область (.RAR)
Гомельская область (.RAR)
Гродненская область (.RAR)
г.Минск (.RAR)
Минская область (.RAR)
Могилевская область (.RAR)

Топ-5: «Население отдельных национальностей по полу, возрасту, состоянию в браке, образованию, источникам средств к существованию, лингвистическим признакам» (.RAR)

Все зарегистрированные в переписи национимы смотрим здесь:
«Попіс люднасьці РБ 2009. Выхадныя рэґлямэнтныя табліцы».
Вашему вниманию — срезы согласно национальностей…